1:a augusti sista ansökan för idrottslyftet!

Det går att söka pengar från idrottslyftet via Svenska Budo & Kamsportsförbundet. Det finns totalt fyra olika bidrag att söka, utbildning, utrustning, uppsökande & utveckling. Bidragen har olika min- och maxbelopp.

Sista ansökningsdagen är 1:a augusti Ansök här