RSS

RSS nyheter

 
 
 
 
 
 
 

Styrelsemöte 26 september

 
 

Nästa styrelsemöte för förbundet är den 26 september. På mötet kommer utvärdering bl.a. PR-kampnajen att göras och om vi kan se någon effekt av satsningarna på uppvisningar, etc. Riktlinjer för det kommande arbetet skall också dras upp och diskussion av bl.a Distriktsmästerskap skall gås igenom.