Styrelsemöte 25 oktober

 
 

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum i Göteborg måndagen den 25:e oktober.