RSS

RSS nyheter

 
 
 
 
 
 
 

Capoiera Luta da vida Göteborg deltar i RF:s mångfaldsprojekt!

 
 

IF Capoiera Luta da vida Göteborg är utvalda till RFs specialsatsning på Idrottslyftet som en av endast 15 föreningar i landet att driva ett mångfaldsprojekt under de kommande två åren.

Lycka till önskar förbundet!

Se nyhet http://www.rf.se/Nyheter/2010/Nymangfaldssatsningskaoppnadorrarnaforflertillidrotten/