Styrelsemöte 9:e december

 
 

 

Torsdagen den 9:e december kommer årets sista styrelsemöte äga rum i Göteborg.