Årstämma

 
 

Den 19:e februari 2011 kommer distriktets första årstämma att äga rum i Göteborg.