SB&K Distrikt Väst bjuder in till föreläsningen ”Idrottsskador och akut skadebehandling” den 4 mars.

SB&K Distrikt Väst bjuder in till föreläsningen ”Idrottsskador och akut skadebehandling” den 4 mars.

Information om kursen:sofia
Vi kommer att gå igenom några vanliga idrottsskador där stort fokus kommer ligga på praktiska moment. Efter kursen ska ni känna er säkra på hur ni bör agera om någon blir skadad under träning samt veta vid vilka typer av skador individen bör uppsöka akut sjukvård för vidare bedömning. Under kvällen kommer vi dessutom att diskutera möjliga strategier för att minska antalet skador. Föreläsningen riktar sig till både utövare och ledare.

Sofia Billger är legitimerad fysioterapeut med 14 års kampsportserfarenhet. Sport ju-jutsu är hennes huvudgren men hon har även tränat Ju-jutsu Kai och Judo. Innan sin nuvarande skadeperiod hann hon med att utöka sin träning med Brasiliansk Jiu-Jitsu. På mattan är hon både instruktör och tävlingsaktiv.

Emelie Nyberg är legitimerad fysioterapeut och började med kampsport 2006. Hennes huvudgren har varit Brasiliansk Jiu-Jitsu, men hon är idag en idrottare under pågående rehabilitering. På mattan har hon varit både instruktör och tävlingsaktiv.

Datum: 4 mars, 2017
Tid: kl.13.00-16.00Emelie
Plats: SB&K Distrikt Väst, Engelbrektsgatan 26
Kursavgift: 350 kr/deltagare, inkl. fika. Återbud lämnas senast 5 dagar innan kurs, i annat fall faktureras hela deltagaravgiften.
Anmälan: Skickas till kansli@kampsportvast.se, sista anmälningsdag är den 25 februari.