Årsstämma SB&K Distrikt Väst

Årsstämma SB&K Distrikt Väst

Distriktet hade sin årsstämma den 25 februari på Idrottens Bingo Grand. Denny Olofsson från SISU höll en intressant föreläsning om ”Idrottens strategi mot 2025”. Två nya styrelseledamöter valdes in samtidigt som resterande styrelse omvaldes.

Styrelsen:

Dario Lopez- Kästen, Ordf

Claes Alingsjö

Henrik Johansson

Jezzica Israelsson

Sara Stenqvist

Sofia Billger

Urban Scott

årsmöte