Bidrag

 

Bidragsansökan för Verksamhetsutveckling 2018

 

Allmänt om ansökan

1. Sökande förening måste vara medlem i både SB&K Distrikt Väst & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser mot förbunden.
2. Bidrag för aktiviteter kan endast sökas för aktiviteter öppna för alla medlemsföreningar inom samma idrott i regionen.
3. Ansökan kan endast ske för kostnader som uppkommer under distriktets innevarande verksamhetsår.
4. Gäller ansökan en aktivitet, skall balanserad budget (dvs budget som går jämt upp utan bidraget) skickas in tillsammans med ansökan.
5. För att få bidrag för egna arrangerade läger krävs det att lägret äger rum inom distriktet, och alla medlemsföreningar inom samma idrott i distriktet är inbjudna (dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).
6. Efter genomfört event ska Distrikt Väst taggas i minst en bild på Facebook och på Instagram (har inte föreningen Facebook eller Instagram, kan bilder skickas till distriktet via e-post).
7. Det är önskvärt att Distrikt Västs logotyp tydligt synas på inbjudan, affischen, arrangemangsflyers eller plakat (logotypen finns att ladda ner från distriktets hemsida).
8. Varje ansökan kommer att behandlas individuellt.

 

Bidragskategorier

1. Tävlingsarrangemang – övriga kostnader i samband med genomförande av tävling. Bidrag ges exempelvis till priser och hyra av utrustning. Maxbelopp 5 000 kr.
2. Träningsläger – företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för flera föreningar inom samma idrott. Bidrag ges exempelvis till marknadsföring, transport av utrustning, hyra av utrustning, lokal. Ej löner. Maxbelopp 5 000 kr.
3. Materialinköp – för inköp av träningsutrustning till föreningen. Maxbelopp 5 000 kr.
4. Uppvisningar – publika uppvisningar av medlemsföreningarnas idrotter. Bidrag ges exempelvis till resor, transporter, hyra av utrustning. Ej löner. Maxbelopp 5 000 kr.

 

Följande information ska finnas med i ansökan
• Föreningens namn, SB&K–nr och organisationsnummer, bank- eller plusgironummer eller bankkonto.
• Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen.
• Eventuella medsökande enligt ovan.
• Kort beskrivning med motivering.
• Enkel budget med kostnader och intäkter.
• Ansökt belopp och vad pengarna specifikt söks till.
• Ansökan skall vara underskriven av föreningens firmatecknare.
Ansökningarna skickas via mail på adressen kansli@kampsportvast.se.
Distrikt Väst fungerar som medarrangör och kommer hjälpa till med marknadsföring, kontakter etc.

 

Efter godkänt bidrag och genomfört arrangemang/inköp
• En enkel sammanställning av de inköp som ansökts bidrag för, inklusive kopior på kvitton och fakturor, skall skickas till förbundet.
• En kort skriftlig redogörelse av all relevant information (tex datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik, hur inköpt material använts etc.) skall bifogas sammanställningen.
• Redovisning sker inom 4 veckor efter avslutat event, eller enligt överenskommelse med förbundet.
• När förbundet erhållit, behandlat och godkänt ovanstående material, kommer bidraget att betalas ut till föreningen.

Händelser

februari 2019

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Samarbetspartners