Bidrag

 

Bidragsansökan för Verksamhetsutveckling 2018

 

Allmänt om ansökan

 1. Sökande förening måste vara medlem i både SB&K Distrikt Väst & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser mot förbunden.
 2. Bidrag för aktiviteter kan endast sökas för aktiviteter öppna för alla medlemsföreningar inom samma idrott i regionen. Undantag är bidragskategorin föreningsutveckling
 3. Ansökan kan endast ske för kostnader som uppkommer under distriktets innevarande verksamhetsår.
 4. Gäller ansökan en aktivitet, skall balanserad budget (dvs budget som går jämt upp utan bidraget) skickas in tillsammans med ansökan. Här behöver också andra ekonomiska bidrag redovisas.
 5. För att få bidrag för egna arrangerade läger krävs det att lägret äger rum inom distriktet och att alla medlemsföreningar inom samma idrott i distriktet är inbjudna (dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).
 6. Efter genomfört event ska Distrikt Väst taggas i minst en bild på Facebook och på Instagram (har inte föreningen Facebook eller Instagram, kan bilder skickas till distriktet via e-post).
 7. Det är önskvärt att Distrikt Västs logotyp tydligt syns på inbjudan, affischen, arrangemangsflyers eller plakat (logotypen finns att ladda ner från distriktets hemsida).
 8. Varje ansökan kommer att behandlas individuellt. Vi förbehåller oss rätten att neka ansökt bidrag.
 9. Eventuell milersättning redovisas tillsammans med körsträckan i mil x 18.50

 

Bidragskategorier

 1. Tävlingsarrangemang – övriga kostnader i samband med genomförande av tävling eller medverkande på Svenska Mästerskap och Riksmästerskap. Bidrag ges till priser, hyra av utrustning och lokalhyra samt resor för att en medlem ska kunna ställa upp som tävlande på Svenska mästerskap och Riksmästerskap. Bidrag ges inte ut till anmälningsavgifter till tävlingar eller utgifter vid internationella tävlingar, inte heller för ytterligare utgifter såsom hotell eller mat i samband med tävling.
  Maxbelopp 5 000 kr.
 2. Arrangering av träningsläger– företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för flera föreningar inom samma idrott. Bidrag ges till marknadsföring av lägret, transport av utrustning, hyra av utrustning, hyra av lokal, flygbiljetter och enklare boenden till instruktörer samt gemensam mat. Bidrag ges inte ut till arvode för instruktörer, boende för andra än instruktören, alkohol, restaurangbesök.  Maxbelopp 5 000 kr.
 3. Materialinköp– för inköp av träningsutrustning till föreningen samt enklare ombyggnationer av träningshallen. Bidrag ges till inköp av träningsutrustning samt material för ombyggnationer. Maxbelopp 5 000 kr per halvår.
 4. Uppvisningar/ Graderingar– publika uppvisningar av medlemsföreningarnas idrotter. Bidrag ges till marknadsföring av uppvisningen/ graderingen, transport av utrustning, hyra av utrustning, hyra av lokal, flygbiljetter och enklare boenden till eventuella instruktörer. Bidrag ges inte ut till arvode för eventuella instruktörer. Maxbelopp 5 000 kr.
 5. Föreningsutveckling – utbildningar, konferenser eller liknande som gynnar utvecklingen och kompetensen i föreningen. Bidrag ges till lokalhyra och andra kostnader för att hålla interna utbildningar av första hjälpen-typ, seminarium eller ledarutbildningar. Bidrag ges inte ut till arvode för instruktörer eller anmälningsavgift till externa utbildningar. Detta görs med fördel i samverkan med SISU. Maxbelopp 5000 kr.

Såhär gör ni för att ansöka om bidrag från Distriktet
• Fyll i det Googledocs-dokument som syftar till den typ av bidrag ni vill söka (Materialinköp, Träningsläger, Tävlingsarrangemang, Uppvisning)
• Ladda ner PDF-filen Budgetmall (finns på svenska och engelska)
• Fyll i enligt instruktion, antingen genom att signera direkt i Adobe Reader eller skriv ut, fyll i för hand och sedan scanna in dokumentet igen
• Skicka in via mail till kansli@kampsportvast.se

 

Efter godkänt bidrag och genomfört arrangemang/inköp
• Skicka in en enkel sammanställning av de inköp som ansökts bidrag för, inklusive kopior på kvitton och fakturor tillsammans med en kort skriftlig redogörelse av all relevant information (tex datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik, hur inköpt material använts etc.)

När förbundet erhållit, behandlat och godkänt ovanstående material, kommer bidraget att betalas ut till föreningen.

Dokument

Budget svenska
Budget english

Googledokument att fylla i:
Materialinköp
Träningsläger
Tävlingsarrangemang
Uppvisning

Händelser

januari 2021

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Samarbetspartners