Bidrag

 

Bidragsansökan för Verksamhetsutveckling 2018

 

Allmänt om ansökan

1. Sökande förening måste vara medlem i både SB&K Distrikt Väst & Svenska Budo och Kampsportsförbundet samt fullgjort sina förpliktelser mot förbunden.
2. Bidrag för aktiviteter kan endast sökas för aktiviteter öppna för alla medlemsföreningar inom samma idrott i regionen.
3. Ansökan kan endast ske för kostnader som uppkommer under distriktets innevarande verksamhetsår.
4. Gäller ansökan en aktivitet, skall balanserad budget (dvs budget som går jämt upp utan bidraget) skickas in tillsammans med ansökan.
5. För att få bidrag för egna arrangerade läger krävs det att lägret äger rum inom distriktet, och alla medlemsföreningar inom samma idrott i distriktet är inbjudna (dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).
6. Det är önskvärt att Distrikt Västs logotyp tydligt synas på inbjudan, affischen, arrangemangsflyers eller plakat (logotypen finns att ladda ner från distriktets hemsida).
7. Varje ansökan kommer att behandlas individuellt.

 

Bidragskategorier

1. Tävlingsarrangemang – övriga kostnader i samband med genomförande av tävling. Bidrag ges exempelvis till priser och hyra av utrustning. Maxbelopp 5 000 kr.
2. Träningsläger – företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för flera föreningar inom samma idrott. Bidrag ges exempelvis till marknadsföring, transport av utrustning, hyra av utrustning, lokal. Ej löner. Maxbelopp 5 000 kr.
3. Materialinköp – för inköp av träningsutrustning till föreningen. Maxbelopp 5 000 kr.
4. Uppvisningar – publika uppvisningar av medlemsföreningarnas idrotter. Bidrag ges exempelvis till resor, transporter, hyra av utrustning. Ej löner. Maxbelopp 5 000 kr.

 

Såhär gör ni för att ansöka om bidrag från Distriktet
• Fyll i det Googledocs-dokument som syftar till den typ av bidrag ni vill söka (Materialinköp, Träningsläger, Tävlingsarrangemang, Uppvisning)
• Ladda ner PDF-filen Budgetmall (finns på svenska och engelska)
• Fyll i enligt instruktion, antingen genom att signera direkt i Adobe Reader eller skriv ut, fyll i för hand och sedan scanna in dokumentet igen
• Skicka in via mail till kansli@kampsportvast.se

 

Efter godkänt bidrag och genomfört arrangemang/inköp
• Skicka in en enkel sammanställning av de inköp som ansökts bidrag för, inklusive kopior på kvitton och fakturor tillsammans med en kort skriftlig redogörelse av all relevant information (tex datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik, hur inköpt material använts etc.)

När förbundet erhållit, behandlat och godkänt ovanstående material, kommer bidraget att betalas ut till föreningen.

Dokument

Budget svenska
Budget english

Googledokument att fylla i:
Materialinköp
Träningsläger
Tävlingsarrangemang
Uppvisning

Händelser

april 2019

mån tis ons tor fre lör sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Samarbetspartners