Distriktets första årsstämma genomförd!

Lördagen den 19:e februari genomfördes distrikt väst första årsstämma. Dagen startades med en intressant föreläsning om idrottspsykologi med Rasmus Thornberg. Därefter fick vi kort information ifrån SISU. Efter en mycket god lunchbuffe genomfördes sedan mötet där 21 föreningar från distriktet var representerade och ca 40 personer närvarade på mötet. Roligt att så många kom. Nu ser vi fram emot ett spännande 2011.