DM i Iaido 2013

Den 26:e januari arrangerade Shogun jujitsu Halmstad Iaidosektion tillsammans med Distrikt Väst DM i Iaido. Dagens tävlingar och seminarie ägde rum på Halmstad arena. Tävlingsklasserna var mudan, dan och lag. 4 st klubbar slöt upp på lördag morgon för att göra upp om medaljerna, Göteborgs
Budosällskap Shôbukan, Falkenbergs judoklubb Iaidosektion, Iaidoföreningen Shinken samt Shogun
Halmstads Iaidosektion. Dagen startade med ett seminarie under ledning av Sensei Momiyama (7dan Iaido) till sin hjälp assisterade Sensei Bukk och Waldestål. Nedan ser ni reslutatet för tävlingarna som genomfördes efter lunchen.

MUDAN-klassen

1 Peter Svensson, Göteborgs Budosällskap Shôbukan
2 Morgan Engdahl, Shogun Halmstad Iaido
3 Therese Hellberg, Göteborgs Budosällskap Shôbukan
3 Stefan Elisson Shogun Halmstad Iaido

DAN- klassen

1 Johan Andersson, Falkenbergs judoklubb
2 Caiza Almén Wranning, Falkenbergs judoklubb
3 Robin Carlefors, Iaidoföreningen Shinken
3 Rickard von Haugwitz, Göteborgs Budosällskap Shôbukan

LAG

1 Falkenbergs judoklubb
2 Göteborgs Budosällskap Shôbukan