Spännande föreläsning i januari

Varmt välkomna till en spännande föreläsning om budon som livsstil och hur den kan utveckla oss. Den 19:e januari i Göteborg, ledd av Pia Moberg. Föreläsningen vänder sig till alla som är nyfikna på att veta mer om filosofin bakom budo, om likheter och skillnader mellan budo och kampsport samt vad som utmärker dem sinsemellan.

Se inbjudan för mer information:
Inbjudan – Vad är Budo?