Försäljning av pusselmattor!

Västra karateförbundet och Västra kampsportsförbundet har kommit överens om att de budomattor (pusselmattor) som vi tillsammans äger ska avhändas. Av detta skäl erbjuds nu medlemsklubbarna i respektive förbund att för egen del förvärva dessa mattor.

Mattorna kommer att finnas för beskådan och eventuell budgivning tisdagen den 5 april kl. 18.00 på Shurgard Munkebäck, Torpavallsgatan 6 A.

Beroende på intresse kommer eventuellt budgivning att komma ifråga. I de fall förvärv av mattor sker ska vederbörande se till att ha möjlighet att kunna forsla bort de mattor som eventuellt köp har inbegripet.

Mer beskrivning och förteckning över mattorna hittar ni här: Annons avseende mattor mars 2011

För frågor vad god kontakta via e-post: Västra karateförbundet (karatevast@gmail.com) och Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst (dario@kamsportvast.se)