God fortsättning och Gott Nytt År

Gott Nytt År tillönskas alla från Svenska Budo & Kamsportsförbundet Västs styrelse

Styrelsen önskar alla i Distrikt Väst en God Fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År!