Handlingar till Distrikt Väst årsstämma 2011!

Nedan finner ni allt material ni behöver inför årsstämman 2011.

Glöm inte anmäla er om ni vill ha gratis lunchbuffe kansli@kampsportvast.se

Röstlängddistriktväst2011

Förslag till SB&K Väst Verksamhetsplan 2011

Resultatrapport 2010

Balansrapport 2010

Dagordning

Budgetförslag Distrikt Väst 2011

svar_motion_årsmöte110219

Fullmakt förbundet

MOTION till SB

Valberedningens förslag till val av ny styrelse vid Västra