Idrott till vilken nytta?


Är idrott nyttigt? Den frågan diskuteras i en ny bok med samma titel som SISU Idrottsböcker ger ut efter att Riksidrottsförbundet låtit ett tiotal forskare titta på idrottens samhällsnytta ur olika perspektiv. Resultatet visar att frågan är komplex. Boken redovisar tydliga positiva effekter som att ungdomar som idrottar i en förening har bättre självkänsla, får färre depressiva symptom, klarar sig bättre i skolan och begår färre brott. Men idrottsrörelsen får också kritik för brist på jämställdhet. Och några ställer frågan om idrotten överhuvudtaget behöver vara samhällsnyttig.