Idrottskonvent i Göteborg, 17 november

Konventet vänder sig till alla som är intresserade av frågan hur vi kan göra idrotten till en plats dit alla känner sig välkomna. Det handlar om att vi måste utmana invanda beteenden och strukturer, vilket förutsätter öppenhet, inkludering och delaktighet. Judo5 Göteborg som arrangerar konventet har funnits sedan 2013 och verkar för att alla, såväl kvinnor som män ska ges förutsättningar att utvecklas inom judon i den utsträckning och nivå som individen själv önskar. En utmaning som många idrotter har är hur vi kan attrahera och behålla både tjejer och killar. ”Judo5-konceptet” kan därför appliceras inom alla idrotter.

 

Varmt välkomna att anmäla dig till Idrottskonventet för dig som vill vara med och göra skillnad!

Idrottskonvent inbjudan