INBJUDAN till konstituerande stämma för SBK Distriktsförbund , Distrikt Väst

Den 17:e augusti hålls stämma i Göteborg med anledning av bildandet av Distrikt Väst. Stämman hålls på Scandic Crown Hotel.

Detta är det första distriktsbildandet utifrån årsstämmans beslut den 20:e mars.

Bakgrund till beslutet finns beskrivet i proposition till stadgeändring samt i kapitel 7 i förslaget till nya stadgar som båda lades fram på årstämman.

Kallelse

TISDAGEN 17 augusti 2010 klockan 18.00 på Scandic Crown Hotel i Göteborg

Stämman kommer att behandla följande frågor:

* Instiftandet av nya Budo- och Kampsportsförbundets Distrikt Väst
– vilket sker genom ändring av Göteborgs Budo & Kampsportsförbund och
– fastställelse av nya Stadgar för Special Distrikts Förbund och Distrikt Väst

* Beslut om likvidation av Hallands Budo & Kampsportsförbund
– Vars verksamhet och tillgångar sammanförs i nya Distrikt Väst

* Beslut om likvidation av Bohuslän-Dals Budo & Kampsportsförbund
– Vars verksamhet och tillgångar sammanförs i nya Distrikt Väst

* Beslut om likvidation av Västergötlands Budo & Kampsportsförbund
– Vars verksamhet och tillgångar sammanförs i nya Distrikt Väst

* Val av ny styrelse och revisorer till Budo- och Kampsportsförbundets Distrikt Väst, samt val av valberedning.

Stadgar för de nya Distrikten kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida efter 2010-07-15.

Alla medlemsföreningar inom Distrikt Väst är välkomna. Närvaroregistrering kommer att ske vid ankomsten, ingen föranmälan erfordras. Sammankallande är Svenska Budo- och Kampsportsförbundet i egenskap av huvudman för distrikten.

Daniel O. Norrgård
Förbundsjurist
Enl. uppdrag

Ladda ner kallelsen som pdf

Tags: