Jag tror Wallén är rätt man för MMA:n i världen

Jag är månne lite jäv i denna text, och rent praktiskt är August Wallén även min arbetsgivare i form av styrelseledamot i Svenska Budo & Kampsportsförbundet så jag kanske ska passa mig lite extra vad jag skriver denna gång… 

August Wallén är en rätt skön typ. Svår att få grepp om samtidigt som han ändå är utrustad med ett stort hjärta och medmänsklighet. Även om en del just i de fallen kan ha andra uppfattningar, har jag förstått.

Jag ska ta det där med medmänskligheten först. För i min värld är en människas främsta egenskaper inte i första hand konkreta, men abstrakta. Jag är inte den som först och främst dömer folk efter diverse fina universitetsutbildningar – de säger egentligen ingenting om någonting.

Jag klarade mig nätt och jämt genom mina universitetsstudier. Inte för att jag är sämre än någon annan, utan för att förutsättningarna för att studera kanske var annorlunda. Jag tog exempelvis inga studielån och fick jobba ihop brödfödan samtidigt som jag skulle klara av studierna. Vid sidan om det var mitt liv i fritt fall då med ett lägenhetsstrul som jag skulle kunna skriva en best seller av.

Så i min värld när jag tänker mig en framtida ordförande för MMA tänker jag först och främst att personligheten, förmågan att se och lyssna blir väldigt viktig. Det har jag alltid upplevt att August Wallén är utrustad med, på sitt säregna sätt.

Ett exempel på det: jag hade just lämnat mitt då tio år långa förhållande och var inte precis en sol som spred värme och energi. Den förste att ringa mig och beklaga det inträffade var just August Wallén. Inte min mamma. Inte min närmaste vän. Det var August Wallén.

Att Wallén sedan också har varit en viktig del i att MMA ens kan existera i Sverige idag är givetvis ett plus i kanten hos mig. Att han har gedigen kampsportsbakgrund likaså. Och att han en entreprenör.

Sedan kan Wallén vara en tuff och ibland kan jag tycka överdrivet tjurig affärsman. Men bakom fasaden finns det alltså något mer än så.

Jag tror att ett välfungerande Internationellt förbund i MMA kanske inte kommer vara lika betydande som exempelvis FIFA för fotbollen. Det handlar i mångt och mycket om tradition i idrottens värld och att vara väldigt lyhörd för traditionens makt är vitalt. I MMA finns UFC. Inget tyder på att den organisationen kommer att försvagas, snarare tvärtom, och så länge som UFC är herre på täppan, kommer IMMAF bara kunna påvisa sin vilja – men det kommer ändå vara UFC som styr och ställer. Se bara på NHL.

Däremot finns det många andra fördelar med ett internationellt förbund, såsom att kunna arrangera EM och VM och sedermera i en våt framtidsdröm även kunna finnas med på den olympiska agendan. Dit når aldrig UFC hur mycket de än vill. Det är idrottens demokratiska förenings- och förbundsprivilegium.

Att en svensk tar plats i en internationell styrelse tillhör inte vanligheterna. RF skickade mig uppgifter om detta och innan Wallén är det endast tio personer i de internationella styrelserna – och ännu färre är ordföranden.

Wallén sätter således inte enbart MMA utan hela den svenska idrottsgemenskapen på världskartan. Bara en sån sak.

Tack för att ni tog er tid!
Ha en trevlig Valborg!