Jämställdhetsarbete i Distriktet

På senaste styrelsemötet utsågs Monica Lindberg till jämställdhetsansvarig på distriktet. Då posten är ny kommer hon att arbeta med att definiera riktlinjerna för distriktets jämställdhetsarbete och kartlägga vilka behov som finns runt om i distriktet och vad för slags jämställdhetsarbete distriktet skall driva

För att snabbt komma igång med arbetet efterlyser distriktet förslag på frågeställningar och idéer. För mer information kontakta Monica Lindberg, monica@kampsportvast.se