Kallelse till årsstämman den 19:e februari!

Kallelse till distriktstämman 2011

Dagordning och bilagor kommer läggas ut två veckor innan mötet

Styrelsen önskar er varmt välkomna!