Kevius ja – ett trendbrott

Politiker är (eller snarare har varit) i regel rätt velande typer när det handlar om kampsport. ”Nja” eller ”kanske” eller ”jo, fast…” är några begrepp som säkerligen får många träffar om du googlar på ”politiker+kampsport”.

Därför är det befriande skönt med någon som Regina Kevius. Någon som äntligen inser kampsporternas dragningskraft och verkningskraft i det försvenskade idrottssamhället.

Visserligen kommer hon till Kampsportsgalan, till ett i dubbel bemärkelse, redan dukat bord. Men hon kommer! Till skillnad från många av hennes politiska kollegor.