Kort replik från ledamot i Svenska SW Förbundet

En ledamot i Svenska SW förbundet Daniel Bäckefelt har svarat kort på frågan om varför Förbundsstyrelsen inte har svarat eller kommunicerat trots att man sökt dem.>