Samordnaren har i samförstånd med styrelsen under hösten och vintern 2018 arbetat med att få fram en handlingsplan och krishanteringsplan för distriktet om en direkt olycka eller en oegentlighet skulle ske.

Nedan finns en handlingsplan med en checklista för hur vi ska agera om en olycka eller oväntad händelse skulle dyka upp. Eftersom distriktet i sig endast innefattas av samordnaren och styrelsen bedömer vi att de främsta kriserna kan ske ute i våra föreningar där betydligt fler personen är involverade. Vi uppmanar därför alla våra föreningar att själva arbeta fram en egen handlingsplan, varför vi har format vår handlingsplan för att våra medlemsföreningar ska kunna använda sig av den men ändra så den passar verksamheten i föreningarna.

Distriktet finns, tillsammans med SISU tillgängliga för att vidare hjälpa alla våra medlemsföreningar i detta viktiga arbete.

Krishanteringsplan Distrikt Väst