Kurs ”Plattformen” för barn-/ungdomsledare, Göteborg Centrum, 11-12 sept

På uppdrag av specialidrottsförbunden genomför SISU Idrottsutbildarna en utbildning för barn- och ungdomsledare över hela landet med en likvärdig utformning oavsett i vilket distrikt den genomförs.

Utbildningen belyser din roll som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder och innehåller inga grenspecifika inslag. Dessutom ges du möjlighet att knyta nya kontakter med ledare från olika idrotter. Utbildningen fungerar som obligatorisk grund i visa idrotter.

Kursen vänder sig till dig som är ledare oavsett ålder och vill utveckla ditt ledarskap med målet att själv leda barn och ungdomar inom en idrottsförening. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer om kursen i följande PDF-dokument: Kurs Plattformen, Göteborg Centrum 11-12 sept

Tags: