Lite Tumba-feeling över Widlund

Under det ljuva svenska 50-talet växte sig idrotten i vårt avlånga land stark. Den fick fäste i det svenska folkhemmet. Många har refererat den framväxten till televisionens och radions intrång.

Helt klart är att medias framfart har medfört en uppsamling och ett nyttigt kunskapsväxande – inte bara inom idrottsvärlden.

Jag vet inte om jag tycker att det var bättre förr, men faktum var att många inom idrottens lagsporter kunde vara landslagsmän i flera olika idrotter. Sven Tumba, en av de största svenska idrottslegenderna, var exempelvis mest känd för sina bravader inom ishockeyn, men var landslagsman även i fotboll och bandy.

Många elaka tungor som lever idag vill hävda att konkurrensen förr inte var lika stor och det var därför som den möjligheten fanns. Och visst, det är idag en omöjlighet att inom de största lagidrotterna tillhöra olika landslag, men jag vägrar tro att det beror på något annat än tidsbrist. Man har helt enkelt inte tid till en satsning i fler idrotter…sägs det.

Eller så är det att idrottare i de stora lagidrotterna faktiskt inte behöver ägna sig mer än åt en idrottssatsning. För nog hade tid kanske funnits, om de enbart hade kunnat träna och spela matcher. Men elitidrott på den nivån idag handlar mycket om media, om sponsorträffar och diverse ryggkliningar.

Det är i mindre idrotter man får leta efter Sven Tumba-fenomenet. Och inte sällan finns de inom kampsporten. Nils Widlund började med sanshou, men har hävdat sig väl i landslaget i kickboxning och thaiboxning. Och numera försöker han också behärska MMA.

Att Widlund når framgångar i dessa sporter beror självklart på deras nära besläktade med varandra, och inte att det är vikande konkurrenskraft. Det beror också på att Widlund är en naturkraft och en supertalang, precis som Tumba var på sin tid. Men Widlunds framgångar beror också mycket på att han prioriterar sina idrottsliga satsningar mer än många andra gör.

Han tränar sannolikt mer än vad många fotbollsspelare gör, trots att han inte kan leva på sin idrott. Widlund idrottar för att han har genuin kärlek till det.

När han nu flyger över från USA för att förgylla Kung Fu Festivalen på fredag gör han det som en fixstjärna. Festivalens enda sådana, skulle jag säga.

Ifjol intog Kung Fu Festivalen Kungsträdgården. Det var visserligen vår, men det var kallt och regnigt och ni som var där då minns säkert också att det i vissa moment inte blev vad vi alla hade tänkt oss. I år tar festivalen ett steg bort från citykärnan och in i Eriksdalshallen på söder.

Festivalen går också från att vara gratis till en kostnad och man behöver inte vara raketforskare för att inse de publika svårigheterna i det.

Men även om jag hör att det gnys en del runtom av dessa anledningar välkomnar jag en satsning likt Kung Fu Festivalen alla dagar i veckan mot vad det var förr.

Jag minns bara SM i liljeholmshallen. Varmt, dålig arena. Känsla av att gömma sig. Nu finns ett koncept som håller på att sätta sig och jag hoppas verkligen att alla som håller på med wushu tar sitt ansvar och kommer på Festivalen på fredag.

Det ligger i allas intresse att höja statusen på våra tävlingar, särskilt de officiella. Widlund kommer hela vägen från USA för att gå match – där har ni kärleken till idrotten personifierad.

Själv ser jag väldigt mycket fram mot Widlunds match. Mest för att se på vilken nivå han ligger nu jämfört med innan USA-flytten.

Det är i mina ögon en av vårens mest intressanta kampsportsstarter.