Lyckad årsstämma för Distrikt Väst!

I helgen genomfördes den årliga stämman för Distrikt Väst. Vi startade med att vår avgående ordförande Dario Lopez Kästen hade ordet och efter det fick den nye samordnaren Johan Eriksson presentera sig. Dario har suttit som ordförande i åtta år och har gjort ett enormt arbete för Distriktet. Därefter tog Sisu konsulenten Denny vid och förde en dialog med alla gällande strategi 2025. Det blev mycket givande samtal mellan föreningarna. Vi fick också möjligheten att höra lite mer från Pilo Stylin om förbundets stora satsning med Physical Literacy.


Vi tackade av vår ordförande Dario och även vår fantastiska revisor Virpi som även hon gjort ett enormt arbete under flera år. Tack!

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Cleas Alingsjö, ordförande
Sofia Billger, vice ordf
Urban Scott, ledamot
Linn Wennergren, kassör (ny)
Fanny Årman, (ny)
Caroline Wahlgren (ny)
Christian Matti (ny)

Varmt välkomna, vi ser fram emot ett givande 2018!

/Linnea