Motionera

klubba

Svenska Budo & Kampsportsförbundet tar emot förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) fram till och med fredagen den 30 januari.
Motioner skickas via e-post till info@kampsportvast.se alternativt till SB&K Distrikt Väst, Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg.