MotoriQ – Physical literacy utbildning i Göteborg 24/2

En kall vinterdag samlades 30 deltagare: instruktörer och ledare från olika budo och kampsportföreningar i vårt distrikt, till en introduktionsdag om MotoriQ – Physical literacy. Platsen för kursen var Göteborg och kursledare var Pilo Stylin från Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Pilo är ansvarig för förbundets projekt om Physical literacy, som fått namnet MotoriQ.

Physical literacy handlar om utveckling av rörelsekompetens, motivation, självförtroende, självkänsla, utveckla förståelse för betydelsen att vara fysiskt aktiv genom hela livet, samt lära sig behärska kroppen i olika miljöer.

”Vi lever idag i en tid där både barn, unga och vuxna blir allt mer stillasittande. Detta sker trots att allt mer forskning visar hur viktigt fysisk aktivitet är för kroppens välmående och utveckling. Svenska Budo & Kampsortsförbundets utbildning inom projektet MotoriQ lär ut hur vi genom Physical literacy kan skapa rörelsekompetens som leder till motivation, självförtroende, glädje och framförallt ett aktivt deltagande i fysiska aktiviteter.” (källa: SB&K inbjudan till kursen MotoriQ – Physical literacy).

Förbundets syfte och vision med projektet är att: ” introducera och skapa kunskap om vad Physical literacy är och hur det kan användas vid träning av barn och ungdomar.” Att SB&K arbete skall präglas av Physical literacy samt att SB&K leder utvecklingen och gör det med kvalitet.

Dagen bjöd på nulägesanalys som bland annat visade hur fysiskt aktiva barn är idag och om de lever upp till de rekommendationer för daglig fysisk aktivitet som WHO ställt. Introduktion till vad Physical literacy är samt en praktisk del där deltagarna fick prova på exempel på hur Physical literacy kan implementeras i våra träningar.

En intressant, inspirerande och rolig introduktionskurs för om MotoriQ – Physical literacy, där vi från kursen fått med oss ett par nya ”glasögon”/ nytt perspektiv på hur vi kan se och tänka kring barns träning samt att vi vidareutvecklar det vi redan gör i våra föreningar.

Fler utbildningstillfällen kommer arrangeras utspritt i landet. Möjlighet finns att få utbildningen till sin egen förening eller samarrangemang av flera föreningar.

För mer information kontakta Pilo Stylin: pilo@budo.se eller 0707 – 14 43 64

Se även: http://www.sportforlife.ca 

Text: Mariane Hansson

Tags: