MotoriQ – Physical literacy utbildning i Göteborg

Nu har ni chansen att gå utbildning inom förbundets senaste satsning.

”MotoriQ är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter. Physical literacy, som förklaras nedan, är den modell och verktyg som projektet utgår ifrån. För att fostra motiverade och självsäkra unga som har ett inneboende intresse för fysisk aktivitet behöver deras träning vara anpassad till de olika utvecklingsfaser de passerar under uppväxten. Hänsyn måste också tas till behovet av fysisk allsidig träning för att undgå risken att fysiska begränsningar uppstår och bärs med vidare i livet, vilket blir ett fysiskt och mentalt hinder för deltagande i träning och fysiska aktiviteter.

MotoriQ avser först och främst att rikta sig till ledare och tränare men i andra hand även till föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med eller visar intresse för förbundets barn- och ungdomsverksamhet.”

Läser mer gör ni här.

Missa inte att anmäla er till utbildningen i Göteborg den 24/2.

Anmäler er gör ni här.

Välkomna!