Ny styrelse 2010 – Stora förändringar har skett i förbundet

Stora förändringar har skett i Göteborgs Budo & Kampsportsförbunds styrelse. Orsaken är att karate bildat ett eget förbund från januari 2010, och de fem i styrelsen som har karate som sin idrott, följde med till det nybildade förbundet.

Göteborgs Budo & Kampsportsförbund har inte kvar kansliet, inte heller konsulenttjänsten från och med 1 april. Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars 2010, beslutade att man ska bilda större distrikt i hela landet för att stärka distriktens ekonomi då medlemsantalet betydande minskat i de befintliga.  En stor förändring som denna, kommer säkerligen att ta det närmaste året i anspråk. Mera information kommer.

På 1980-talet bildades Judoförbundet, på 1990-talet blev det Taekwondo som ville bli självständiga och skapade ett eget förbund. Nu är det karatens tur och vi önskar dem lycka till i det nya Karateförbundet. Vi behåller dock ett gott samarbete med Karateförbundet och har beslutat att ha ”delad vårdnad” för de tävlings/läger/uppvisningsmattor som nu kan lånas av båda förbundens medlemsklubbar.

Tags: