Nya styrelser

Två årsmöten har nu genomförts som har betydelse för alla distriktsförbundets medlemsföreningar.
Den första var vår egen stämma, den 28 februari, som hölls på Idrottens Bingo Grand i Göteborg och som föregick av en mycket uppskattad föreläsning av Pia Moberg. Vi fick ta del av Pias egna erfarenheter som barn- och ungdomsledare och om vad som motiverar barn att träna, både teoretiskt och praktiskt, samt av projektet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn & ungdomar: aikido som kreativ förebild”. Skaran med åhörare fick en hel del matnyttiga tips att ta med sig hem till sin egen verksamhet!
Vid årsmötet valdes sedan en styrelse bestående av till största del omval men även av ett nyval, likaså för valberedningen.
Uppställning för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst ser numera ut som följande:

Dario Lopez-Kästen, Ordförande
Pia Moberg, Vice Ordförande
Marina Regnér, Kassör
Monica Billger, Ledamot
Farzad Farokhmanesh, Ledamot
Rodolfo Goes, Ledamot
Xhevdet Muli, Ledamot

August Wallén, Sammankallande Valberedningen
Ulf Evenås, Ledamot Valberedningen
Jezzica Israelsson, Ledamot Valberedningen

En månad senare var det så dags för ”svenska-förbundets” årsmöte. Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte genomfördes på World Trade Center i Stockholm den 28 mars. Där valdes det in ett antal nya idrotter till Budo & Kampsportsfamiljen och dessa kommer, tills vidare, att handläggas i underförbundet Kampkonst. De nya idrotterna är Sumo, Sambo, Systema och Savate.

En ny styrelse valdes också och den innehåller glädjande fortsatt en person från väst (August Wallén). I övrigt ser SB&Ks styrelse för kommande tid ut så här:

Stefan Stenudd, Ordförande
Helena Hugosson
August Wallén
Fredrik Gundmark
Mats Asplund
Susanne Rönnqvist Ahmadi
Johanna Rydberg

Därmed uppnår både förbundets och distriktsförbundets styrelse ett av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål som lyder att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent!

Kampsportsgalan 2015 fick avsluta årsmötesdagen och nedan kan ni se en bild på årets vinnare. Med på bild finns bland annat Alex Tobiasson Harris, hemmahörande på Fighter Muay Thai i Göteborg, som i år liksom förra året vann pris för Årets Mästare! Ett stort grattis till Alex önskar Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst!

Kampsportsgalan