Olympic Day 3-5 Maj

Under helgen var Budo&Kampsportsförbundet representerade på Olympic Day på Liseberg i samarbete med SISU och VGIF. Fyra av våra föreningar underhöll och lät barn och vuxna prova på olika former av kampsport hela helgen. Fredagen var endast för inbjudna skolklasser med barn i åldrarna 10-11 år, medans lördagen och söndagen var öppen för allmänheten. Stillasittandet bland barn ökar drastiskt visar forskning (Centrum för idrottsforskning, 2017) och avhoppen från idrotten sker nu redan i 11-årsåldern. Det är därför viktigt att visa nya spännande, tillgängliga sätt att idrotta och röra sig på. Våra föreningar gjorde tillsammans med Judon, Taekwondon och Karaten ett fantastiskt jobb med detta under helgen.