STYRELSE

Dario Lopez-Kästen, Ordf.
Sofia Billger, vice Ordf.
Sara Stenqvist, kassör
Claes Alingsjö
Henrik Johansson
Jezzica Israelsson
Urban Scott
fornamn@kampsportvast.se

VALBEREDNING

Pia Moberg, Ordf.
Monica Billger
Mattias Marklund
valberedning@kampsportvast.se

KANSLI

Madeleine Håkansson
kansli@kampsportvast.se