STYRELSE

Claes Alingsjö, Ordf.
Sofia Billger, vice Ordf.
Linn Wennergren, kassör
Urban Scott
Christian Matti
Caroline Wallström
Fanny Åhrman
fornamn@kampsportvast.se

VALBEREDNING

Pia Moberg, Ordf.
Monica Billger
Julia Dahlqvist
valberedning@kampsportvast.se

KANSLI

Johan Eriksson
kansli@kampsportvast.se