Riksidrottsförbundets förtjänsttecken till Ulf Evenås

Foto: Joakim Jalin fsf
Foto: Joakim Jalin fsf

Ulf Evenås, tillhörandes Göteborgs Aikidoklubb och även ledamot i valberedningen för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst, kommer att sista helgen i maj få mottaga Riksidrottsförbundets förtjänsttecken. Förtjänsttecknet, som tilldelas 100 personer vartannat år i samband med Riksidrottsmötet (RF-stämman), är den högsta utmärkelsen som delas ut inom svensk idrott. Ulf Evenås fick 2011 mottaga Svenska Budo & Kampsportsförbundets högsta förtjänsttecken och nu är det alltså dags för RFs förtjänsttecken.
Stort grattis Ulf!