Röstlängd och handlingar inför distriktsstämman 2015

Den 28 februari 2015 har Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 Väst årsstämma. Den hålls, likt fjolårets, på Idrottens Bingo Grand i Göteborg. Nedan finns årsmöteshandlingar.
Kom ihåg att Pia Moberg föreläser på förmiddagen innan stämman, se inbjudan för mer information, samt att vi bjuder på lunch!
Anmäl er senast den 23 februari till kansli@kampsportvast.se. Välkomna!

Kallelse/Inbjudan

Preliminär röstlängd, Uppdaterad

Fullmakt

Dagordning

Bilaga 1 – verksamhetsberättelsen

Bilaga 2 – resultatrapport

Bilaga 3 – balansrapport

Bilaga 4 – förklarande text till 2014 års utfall

Bilaga 5 – proposition ”stadgeändring”

Bilaga 6 – proposition ”stadgeändring för valbarhet för styrelse”

Bilaga 7 – proposition ”stadgeändring betalningar”

Bilaga 8 – verksamhetsplan

Bilaga 9 – budget