Särskilda prestationer

black-belt

 

Varje år uppmärksammar Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst alla Svenska Mästare i distriktet. Vi vill också gärna uppmärksamma de utövare som inte har något SM att deltaga på, uppmärksamma de idrotter som är tävlingsfria. Det är enkelt för oss på kansliet att titta i resultatlistor men det är desto svårare att hålla koll på särskilda prestationer och framgångar. Därför vill vi att ni föreningar hör av er till kansliet och berättar om personer som ni vill lyfta fram extra. Det kan vara allt från starka ledare, goda förebilder, någon som gjort omfattande insatser för just er idrott till personer som erhållit nya högre grader etc.

Skicka ett mail med kort information till kansli@kampsportvast.se.