Spirande intresse för idrottspsykologi


Fysisk träning har varit väl känt så länge människan idrottat. Däremot har mental träning under åren smugit sig in mer och mer och många har förstått dess nödvändighet och fördelar. Idag har flera specialförbund sin egen anställda idrottspsykolog, men även fler idrottsledare utbildar sig inom idrottspsykologi. rf.se var på plats under en dag på idrottspsykologiska rådgivarutbildningen.