Stort deltagande på Idrottskadekurs

Torsdagen den 28:e februari var det över 35 deltagare som genomförde Idrottskadekurs Grund med Pavel Antonsson som ledare.

I kursen fick man reda på de vanligaste skadorna i idrotten. Den större delen av kursen handlade om vilka skador som kunde förekomma på de olika kroppsdelarna, från huvudet till foten. Det var en god stämning på kursen och alla tog nog med sig något till sina respektive klubbar. Skriver Jerker Thelin, kursdeltagare