Styrelsemöte 26 september

Nästa styrelsemöte för förbundet är den 26 september. På mötet kommer utvärdering bl.a. PR-kampnajen att göras och om vi kan se någon effekt av satsningarna på uppvisningar, etc. Riktlinjer för det kommande arbetet skall också dras upp och diskussion av bl.a Distriktsmästerskap skall gås igenom.