Val av styrelse för SB&K Väst 2013

Valberedningen för val av Svenska Budo & Kampsportförbundet Väst styrelse söker en person för att fylla en vakans. Då styrelsen förlorar en ledamot från distriktet utanför Göteborgsområdet, söker vi i första hand en person från Halland, Bohuslän Dal eller Västergötland.

Valberedningens förslag till styrelse år 2013:

Ordförande: Dario Lopez-Kästen ställer upp till omval för en tid av ett år
Kassör: Tommy Magnusson avgår – valberedningen föreslår Marina Regnér (som ställer upp för omval i styrelsen för en tid av ett år).

Övriga ledamöter:
Pia Moberg
Rodolfo Goés
Monica Billger – ställer upp till omval för en tid av ett år
August Wallén avgår och valberedningen föreslår Farzad Farokmesh
Vakans för en ledamotplats i styrelsen

För information vad styrelsearbetet omfattar, ring någon av oss i valberedningen, eller till kansliet som kan svara på alla frågor kring detta.

Med Vänlig Hälsning
Valberedningen

Ulf Evenås, info@evenas.com
Gunnar Hoffsten, gunnar.hoffsten@jujutsu.se 0702-620 824
Raili Bükk, railibukk@gmail.com 0730492334