Valberedningen söker ersättare till två poster i styrelsen!

Årsstämman närmar sig. Valberedningen har nu till uppgift att söka ledamöter till de två vakanta poster som styrelsen har vid årsmötet den 25 februari 2012 på Scandic Crown i Göteborg. Valberedningen önskar nu att från distriktets föreningar få förslag på ersättare till dessa poster.

Enligt Riksidrottsförbundets nya riktlinjer som röstades genom under Riksidrottsstämman i maj 2011, ska varje idrottsstyrelse inom RF ha en fördelning på 40/60 % mellan könen.

Trots detta krav är det viktigt – och som valberedningen lägger stor vikt vid – att personerna som ställer upp i styrelsen är drivna och intresserade av förbundets och dess medlemsföreningars utveckling. Att sitta i en idrottsförbundsstyrelse innebär att man samarbetar i styrelsegruppen med kreativt tänkande och deltar i många idrottsliga diskussioner och beslut av olika slag. Det är meriterande ur arbetslivsavseende att ha styrelsepost i idrottsförbund, men det är också personligt utvecklande.

Styrelsearbetet innebär också att man måste vara beredd att lägga tid på sin ledamotspost, men det handlar inte om många timmar av administration, Svenska Budo och Kampsportförbundet Distrikt Väst har en anställd som i kansliet i Göteborg sköter löpande administration. Möten hålls oftast i Göteborg, då kansliet och de flesta ledamöterna finns där, så för ledamöter från andra håll i distriktet innebär det att resa. Som styrelseledamot kan man någon gång komma att behöva ställa upp representativt i olika idrottsliga sammanhang i den del av distriktet man är verksam i, både i föreningar, tävlingar och eventuella möten eller sammankomster inom Västsvenska idrottsförbundet och Sisu, men även för dessa uppdrag finns den kanslianställda att ta till om styrelseledamöter har förhinder.

Valberedningen kommer i första hand ta hänsyn till personens lämplighet avseende intresset och geografisk idrottslig verksamhetsort. Det är därför önskvärt, att personerna kommer från Halland och Västra Götaland, för att styrelsen ska bestå av ledamöter från alla de tidigare distrikten innan sammanslagningen.

Valberedningens förslag:

Ordförande: Dario Lopez-Kästen ställer upp till omval för en tid av ett år

Kassör: Tommy Magnusson ställer upp till omval för en tid av ett år

Övriga ledamöter:

August Wallén ställer upp till omval för en tid av ett år
Pia Moberg ställer upp till omval för en tid av ett år

Rodolfo Goés ställer upp till omval för en tid av ett år
Ledamot vakant – föreslagen ledamot väljs för en tid av ett år

Ledamot vakant – föreslagen ledamot väljs för en tid av ett år

Förslag till ledamöter skickas till railibukk@gmail.com . Vid frågor, skriv eller ring! Raili 0730-49 23 34 (dagtid vardagar 0705-81 37 79, är jag på möte svarar jag inte med lämna meddelande så ringer jag upp)
Ledamöter kan också föreslås under årsmötets gång.

Med vänlig hälsning

Valberedningen: Raili Bükk, Ulf Evenås, Gunnar Hoffsten

Raili Bükk
Iaidoinstruktör
Göteborgs Budosällskap Shôbukan
www.shobukan.se
Mob priv 0730492334
Mob arb 0705813779